اثبات امامت بوسیله آیه صادقین ۳

روایات اهل سنت

روایات اهل سنت در باب صادق بودن امیرالمؤمنین(ع) را به چند دسته می توان تقسیم نمود:

دسته اول: تصریح به صادق بودن پیامبر(ص) و امام علی(ع)

این دسته از روایات از چهار نفر راوی با سلسله سندهای متفاوت در ذیل تفسیر آیه صادقین نقل شده است، امام باقر(ع)، امام صادق(ع)، عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر. این روایات با مضمونهای مختلف یک معنا را تبیین نموده اند. مضمون روایات به شرح زیر است:

  1. همراه با محمد(ص) و علی بن ابیطالب(ع)

حاکم حسکانی به نقل از باغندی به همراه سلسله سند از امام صادق(ع) نقل کرده است.

  1. همراه با علی بن ابیطالب(ع)

حاکم حسکانی به نقل از سبیعی به همراه سلسله سند از و ابن البطریق به اسنادی از محمد بن عثمان بن ابی شیبه و سیوطی از ابن مردویه همگی از ابن عباس نقل نموده اند و حاکم حسکانی با سند از ابان بن تغلب و ابن عساکر با سند از جابر از امام باقر(ع) نقل نموده اند.

  1. همراه با علی(ع) و اصحاب او

ثعلبی به اسنادی از سبیعی از ابن عباس نقل می کند.

  1. همراه محمد(ص) و اهل بیت او

حاکم حسکانی از مالک از نافع به نقل از عبدالله بن عمر و سبیعی نیز به اسناد خود همین مطلب را ذکر کرده است.

دسته دوم: امیرالمؤمنین(ع) صدیق اکبر است

دسته دوم از روایاتی که در کتب اهل سنت است و به این مطلب دلالت دارد از شش نفر روایت شده است: علی بن ابیطالب(ع)، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، انس بن مالک، عبدالله بن عباس و ابی لیلی غفاری.

زینبی با سلسله سندی از انس نقل می کند که در خواب پیامبر(ص) را دیده و ایشان بسیار بر او عتاب نموده بر کتمان نمودن فضائل علی(ع) و سپس فرموده است: علی فهو الصدیق الأکبر.[۱]

حاکم از ابوذر غفاری نقل می کند که پیامبر(ص) به علی(ع) فرمودند: انت الصدیق الاکبر.[۲] بزاز[۳]، اسکافی.[۴] ابن قزوینی[۵]، طبرانی[۶]، ابن عساکر[۷]، حمویی[۸] از کتاب امالی طوسی و حسن بن رشیق[۹] هر کدام به سلسله سندی دیگر همین را از ابوذر نقل می کند.

ابن قزوینی و حموی همین جریان را که از ابوذر نقل نموده اند از سلمان فارسی نیز نقل نموده اند. ابن مؤمن و ابن عدی و عقیلی از ابن عباس این روایت را نقل نموده اند. [۱۰]

جوزقانی به سندی از حبه العرنی، عاصمی از سعید بن جبیر، حاکم به سندی از عباد بن عبدالله اسدی، احمد نیز به سندی از عباد بن عبدالله، عقیلی، ابن ابی شیبه، باغندی، ذهلی، ابن کرامه، طبری، نسائی، ابن ماجه، ثعلبی، بخاری، ابن قتیبه، دولابی، ابن عدی، ابن عساکر، بخاری، بلاذری، اسکافی و چند نفر دیگر همگی روایت نموده اند که علی بن ابیطالب(ع) بر منبر بصره فرمود: انا الصدیق الاکبر آمنت قبل ان یؤمن ابوبکر. من صدیق اکبر هستم و قبل از آنکه ابوبکر ایمان بیاورد من ایمان آوردم.[۱۱]

عاصمی ، ابن عبدالبر، ابن اثیر، ابواحمد و ابن منده هر یک با سندی از ابولیلی و او از رسول خدا(ص) شنیده است که حضرت حدیث فوق را بیان نمودند.

دسته سوم: امیرالمومنین(ع) اولین صدیقین است

این مطلب را عاصمی از سعید بن جبیر در ضمن خطبه ای از امیرالمؤمنین(ع) نقل نموده است.[۱۲]

دسته چهارم: امیرالمؤمنین(ع) افضل صدیقین است

وادعی، محمد بن عثمان بن ابی شیبه، حسن بن سفیان، مطین، ثعلبی، حسکانی، ابن مغازلی، قطیعی، ابونعیم، کلابی، ابن مردویه، ابن شجره، ابن انباری و دیلمی و دیگران به نقل از ابی لیلی صدیقین را از طرف پیامبر(ص) سه نفر معرفی می نمایند که در همه این روایات امیرالمؤمنین(ع) وجود دارند و پیامبر(ص) تأکید می فرمایند که علی(ع) افضل صدیقین است.[۱۳]

دسته پنجم: امیرالمؤمنین(ع) لسان صدق است

ابن مردویه از امام صادق(ع) و خزاعی از امام علی(ع) و او از پیامبر(ص) حدیث فوق را نقل نموده است.[۱۴]

دسته ششم: روز قیامت صدیق از اسامی امیرالمؤمنین(ع) است

زینبی از انس مالک و او از پیامبر(ص) نقل می کند که روز قیامت علی(ع) را به هفت نام می خوانند که اولین آنها صدیق است و سپس خداوند به او امر می کند تو و شیعیانت بدون حساب وارد در بهشت بشوید.[۱۵]

در کتاب شبهای پیشاور برای رد ادعای خصم در اثبات ورود آیه بر حضرت و اهل بیت(ع) اینگونه استدلال شده و نام افراد ذیل آورده شده است: «امام ثعلبى در تفسیر کشف البیان و جلال الدین سیوطى در درّ المنثور از ابن عباس و حافظ ابو سعد عبد الملک بن محمّد خرگوشى در کتاب شرف المصطفى از اصمعى و حافظ ابو نعیم اصفهانى در حلیه الاولیاء روایت می کنند که رسول اکرم(ص) فرمود هو محمد(ص) و على(ع) و شیخ سلیمان حنفى در ینابیع الموده از موفق بن أحمد خوارزمى و حافظ ابو نعیم اصفهانى و حموینى‏ از ابن عباس روایت نموده که صادقون در این آیه محمّد(ص) و اهل بیت است‏. و شیخ الاسلام ابراهیم بن محمّد حموینى که از اعیان علماء است در فرائد السمطین و محمّد بن یوسف گنجى شافعى در کفایت الطالب و محدث شام در تاریخ خود مسندا نقل مینمایند که مع الصادقین اى مع علىّ بن أبی طالب(ع).»[۱۶]

 

 

نتیجه

از آنچه گذشت نتیجه گیری می شود با وجود این همه روایات و تبیین آنها در کتب اهل سنت اصل وجود این روایات و انطباق آن بر امام علی(ع) مسلم و واضح است و می توان انطباق استدلال فخر رازی در وجود معصوم در هر زمانی را با وجود این روایات ثابت نمود بنابراین انکار روایات و این قبیل تفاسیر امکان پذیر نیست.

[۱] خوارزمی با اسناد در مناقب ص۷۲ به نقل از موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه ج۱۹ ص۷۸

[۲] ابوالخیر در الاربعین ص۱۱۳ و ابن جوزی در الموضوعات ج۱ ص۳۴۴ به نقل از موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه ج۱۹ ص۷۹

[۳] البحر الزخار ج۹ ص۳۴۲ به نقل از موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه ج۱۹ ص۷۹

[۴] ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه شرح خطبه ۲۳۸ به نقل از موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه ج۱۹ ص۷۹

[۵] تاریخ مدینه دمشق ص۴۱

[۶] المعجم الکبیر ج۶ ص۲۶۹ به نقل از موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه ج۱۹ ص۸۰

[۷] تاریخ مدینه دمشق ص۴۱

[۸] فرائدالسمطین ج۱ ص۳۹

[۹] تاریخ مدینه دمشق ص۴۱

[۱۰] به نقل از موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه ج۱۹ ص۸۲

[۱۱] همان ص۸۳تا ۸۸ بیش از ۲۶ سلسله سند این مطلب را روایت نموده اند.

[۱۲] همان ص۸۹

[۱۳] همان ص۹۰

[۱۴] همان ص۹۵

[۱۵] به نقل از موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه ج۱۹ ص۹۶

[۱۶] شبهاى پیشاور در دفاع از حریم تشیع، ص: ۶۷۹

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *