دسته: سیاسی

2

غواصان آسمانی

در روزهای گذشته بازگشت شهدای عزیز گمنام به ویژه غواصان دست بسته و پرگشوده به میهن را داشتیم. حضور زیبای مردم و پیام معنا دار آن و قدردانی رهبری از آنها را نظاره گر...

گزاره برگ ملت ایران 2

گزاره برگ ملت ایران

صبح امروز هزاران حقوقدان به همراه خانواده های شهدای هسته ای فکت شیتی را رونمایی و امضا نمودند که کار نکرده روحانی و ظریف و تیم مذاکره کننده را انجام دادند. این حرکتهای خودجوش...

2

از ژنو تا لوزان

 رییس جمهور و وزیر خارجه ایران در دو مذاکره پی در پی به متن توافقاتی با 5+1 دست یافتند که ظاهر آنها عدم رعایت هیچیک از خطوط قرمز است. درباره نطنز آنرا تنها مرکز...

دین حداقلی 1

دین حداقلی

  روز گذشته حضرت آقا در بیاناتی در دیدار با خبرگان درباره دین حداقلی منویاتی زیبا داشتند و آنرا جزء اقدامات منافقین برشمردند. دین یک نسخه جامع شفابخش است که کوتاهی از آن و...

تعلقه بر انتخابات ریاست خبرگان 1

تعلقه بر انتخابات ریاست خبرگان

  انتخاب مناسب و بجا، تعبیری بود که حضرت آقا برای انتخاب رییس جدید خبرگان یعنی آیت الله محمد یزدی استفاده نموده و به ایشان تبریک گفتند. سپس شخصیت و سوابق ایشان را تمجید...