برچسب‌ها: پلورالیزم

نقدی بر مبانی پلورالیزم

  مقدمه:    پلوراليزم از جمله مباحث جديد کلامي در حوزه دين شناسي است که در سالهاي اخير در کشور ما نيز پيرامون آن ترجمه تعمق، نقد و حتي چالشهايي رخ داده است. همچنین...